събота, 11 април 2020 г.

Какво знаем за самотните пчели

Семейството на пчелите

Към днешна дата в Света са известни около 20 000 вида пчели.
Семейството на пчелите има повече от 520 рода. Някои от видовете, които се срещат в България са: халициди, андрениди, мелитиди, реални пчели, stenotrithidae, colletidae, megachilidae.
Най-известната на хората пчела е медоносната пчела (Apis mellifera, на латински: apis – пчела; meli – мед; ferre – нося, събирам). Медоносните пчели са социални и живеят на големи семейства в сложно устроени гнезда. 
Освен медоносните, по нашите български поля, градини и паркове съществуват и още много други видове пчели опрашители, като самотните пчели и точно с тях ще се опитаме да се запознаем днес. 
Самотните пчели съставляват 90 % от пчелите по света. Единичните женски подготвят отделни гнезда в почвата, в кухини, или в стари дървета и там снасят своите яйца. Самотните пчели не събират мед, но опрашават много повече растения отколкото медоносните видове пчели.

Пчелите от рода Осмия

Осмия (лат. Osmia) - един от най-големите родове пчели от семейство Megachilidae. Повече от 350 вида, разпространени по целия свят, от които около 130 вида живеят в Европа.

Пчели зидарки (Osmia bicornis)Повечето видове разделят килийките в гнездото си с кал, откъдето идва и името им.  В България се срещат 41 вида.

Зидарките са несоциални (самотни) пчели, при които женската сама изгражда гнездото си (няма работническа каста). Гнездата най-често се помещават в различни налични кухини – тунели на бръмбари в дървесина, кухи стъбла, пукнатини в камъни, празни черупки на охлюви, процепи между тухли, изкуствени гнезда за насекоми и др.

Пространството се разделя на килийки чрез стени „иззидани“ от кал, листа, понякога венчелистчета и смола или комбинация от тези материали. Във всяка килийка се натрупват провизии за ларвите под формата на каша от цветен прашец и нектар. Върху тях се снася едно яйце и килийката се затваря.

Пчела Osmia cornutaOsmia cornuta (европейската овощна пчела) е вид пчела от рода Osmia, срещана в Южна и Централна Европа , на север до Белгия и южните части на Холандия. Те са самотни пчели, не живеят в колонии и в кошери като медоносните пчели. Липсват им кошчета за цветен прашец на задните крачета; те не произвеждат мед, но използват прашеца и нектара, за да запасят гнездата си, когато са готови.

Ето кой ми беше на гости преди няколко дни на градския балкон

Osmia cornuta е известна още като пчела-строител, защото когато изграждат гнездата си или в земята, или в структури, които им позволяват да снасят яйцата си, обикновено женската копае, за да намери адекватно гнездо. Те съхраняват прашец за ларвите, за да могат да се хранят. След като ларвите достигнат в своята възрастна форма, те изкопават пътя си от гнездата и започват живота си на възрастни самотни пчели.
Дължината им варира от 10 до 15 мм. Възрастните летят активно от март до юни. Най-добрият начин да се гарантират наличието на тези опрашители в градината е да се осигури хотел за насекоми, който да им позволи да снасят яйцата си.

Пчели от рода Андрена


Средно голяма самотна пчела (11-13 мм) с период на активен полет от март до август. Женските се отличават с торакс с оранжево-червени косми. Мъжките обикновено са по-малки от женските и не са толкова отличителни.

Снимка от с. Басарбово
"Андрена" в полет

Често срещани са в редица местообитания, включително и в паркове и градини. Гнездят наземно в пясъчна, варовита почва, например в стари зидове.

Обикновено повечето видове самотни пчели не жилят, освен ако не са сериозно заплашени и трябва да се защитят. Женската има жило, но последствията от ужилването са много по-леки от това на медоносните пчели или на осите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар