понеделник, 28 октомври 2019 г.

Пирамидата на Дилтс: Или защо животът ви е такъв, какъвто е?


Пирамидата на Дилтс - модел на лична промяна

Робърт Дилтс, един от най-известните експерти в невролингвистично програмиране, предлага удобен модел за описание на живота във вид на пирамида, разделена на нива от основата към върха й.

Пирамидата позволява по-добре да разберете защо живеете така, както живеете и дали това Ви прави щастливи и успешни. 

Смисълът на пирамидата

Пирамидата на Дилтс е концепция, която всеки трябва да знае и разбира. Съществуват най-малко две причини за това:

1. Тя ще ви помогне да анализирате живота си чрез въпросите, които ви кара да си зададете.
2. Ще повлияе на съществуването ви – веднага щом разберете кои са основните ви проблеми, вие ще знаете какво да направите, за да поемете по правилния път.


Да разгледаме една често срещана в живота ситуация: Родители мечтаят синът им или дъщеря им да изберат професия, бизнес, който техните семейства правят от поколения. Те описват по всякакъв начин предимствата на тази професия (да речем, икономист), предлагат помощ при преодоляване на всякакви трудностите свързани с усвояването й.
Младежът е съгласен, въпреки факта, че е по-привлечен от журналистиката или чуждите езици.
 
Детето ходи на уроци, но тайно мрази всякакви изчисления като цяло, и по-специално икономическите. Приет е в икономическата специалност, но в поведението му липсва отдаденост а родителите му понякога го обвиняват в липса на ентусиазъм и липса и старание в следването. 

С мъки и благодарение на усилията на семейството получава диплома, започва да работи на нелюбима работа и така минават годините. 
В най-добрия случай, след много години този човек (по това време вече възрастен) ще започне да търси възможности да прави това, което обича, но ще е много по-трудно.
В най-лошия случай, той ще премине през целия си живот стоейки на омразна работа с невисока заплата, тъй като е почти невъзможно да се изгради кариера в нелюбим бизнес. А какво ще чуят родителите на стари години от сина или дъщеря си и в каква роля ще бъдат, помислете сами ...Но какво трябва да се направи и какво да не се прави, ако осъзнаете твърде късно, че сте в този нещастен триъгълник?

Има изход. Представете си, че седите на висок хълм и гледате на тази ситуация като на представление със собствено участие. Емоционалното напрежение полека ще отшуми и вие ще можете да разсъждавате разумно. Ако в същото време все още искате да докажете нещо на някого, значи все още имате емоции. След това си представете, че седите пред телевизора и се виждате как седите на хълм и гледате представление. Обикновено такова двойно отстраняване помага да се справите напълно с емоциите и дава възможност да се анализира ситуацията и да се вземат правилни решения. 

Тук именно се нуждаете от пирамидата на Дилтс:
Да разгледаме отделните нива:

Ниво 1: Първото, най-ниско ниво е обкръжаващата среда.

Това е всичко, което е около нас: хора (нашето семейство, нашите приятели, колеги и просто минувачи на улицата), предмети (нашата къща и всичко, което е в нея, работно място, природа) - накратко, целият материален свят, който можем да видим, чуем и усетим.

 Характеристиките на това ниво предполагат отговор на следните въпроси:
•Чувствате ли се удобно?
•Какво се случва във вашата среда?
•Къде сте или искате да бъдете?
•Какво е вашето място и отговаря ли на желаното?
•Кой е до теб, кого би искал да видиш и кого да игнорираш и изключиш?
•Кой от другите ви помага да постигнете целите си?

Ниво 2: Поведение

Пирамидата на логическите нива също разглежда поведението на индивида. Това се отнася до действието или бездействието на даден човек, както и до резултата. Отговорете си на следните въпроси:

•Какви са вашите действия в момента и какъв е техният резултат?
•Какво трябва да се направи, за да се постигне желания резултат?
•Какво правят хората, които са уважавани в сферата на дейност, в която искате да успеете?Следващото ниво е поведение, действията, които извършваме ежедневно.

И тъй като извършваме действия с предмети, хора и на определени места, можем спокойно да кажем, че поведението влияе на околната среда и я оформя. Вземете най-простия пример: направихте пролетно почистване в апартамента. Не е необходимо да обяснявате как ще се промени средата ви.

Ниво 3: Третото ниво са способностите.

Човек трябва да реши какво е способен. Всъщност той може самостоятелно да разшири или значително да ограничи способностите си. Основното е да се намери причината и стимулът за извършване на действието. Това включва всички наши знания, умения и опит, както и възможности. Въпросите от това ниво могат да бъдат формулирани както следва:

•Какви са силните страни на вашата личност, можете ли да постигнете резултати, като разчитате на тях?
•Какви умения и умения трябва да придобиете, за да постигнете желаното?
•Можете ли да използвате способностите на други хора?

Ниво 4: Следващото ниво е на убежденията и ценностите.

Пирамидата на логическите нива обръща специално внимание на човешкото възприемане на света. Може би това е най-значимата позиция на разглежданата концепция. Става въпрос за това, което е добро за човек и какво е лошо, което е от най-голяма стойност за него и за което той не придава значение. Може да се каже, че това е един вид основа на личността, която не е толкова лесно за човек да се откаже дори и при силно външно влияние. И всичко това, защото в повечето случаи вярата е несъзнателна, контролира поведението и определя начина на живот. Това разбира се, са семейството и отношенията с партньора, кариера и самореализация, материално благополучие и творчество, свобода и здраве. Този списък може да продължава и всеки човек задава своя собствена скала за приоритет. 
Що се отнася до вярванията, можем да кажем, че това са правилата на живота, които са разработени при нас още от детството. Преоценката на ценностите и промяната на убежденията може да обърне целия ви живот. Това ниво изисква отговор на такива въпроси:

•Защо конкретна цел е важна за вас в даден момент?
•Каква е стойността на крайния резултат?
•Постигането на резултата ще допринесе ли за укрепването на вашите убеждения?

Ниво 5: На петия „етаж“ е самоидентификацията и лична идентичност.

Това е най-важното ниво, което има значително влияние върху по-ниските. Той предполага, че човек осъзнава своето място и роля в този свят. И отговорът не лежи на повърхността. Ролята не се ограничава до пол, семейно положение или професия. Всъщност тази категория е по-широка.
Това също са човешки вярвания, но само за себе си. Това са всички роли, които играем в живота. На работа сме колеги, вкъщи - съпрузи и родители, във фирмата - служители, приятели и т.н. И ако човек счита себе си за добър семеен човек, тогава е очевидно, че семейството ще бъде основната ценност за него, което означава, че той ще придобие знания за това как да изгражда отношения, как да отглежда деца и т.н. Това ниво изисква отговор на такива въпроси:

•Как се чувствате с хора, които имат цели и убеждения, подобни на вашите?
•Каква е стойността на вашата цел за хората във вашата непосредствена среда?

Ниво 6: И накрая най-високото нивото, това на Мисията 

Пирамидата на Дилтс е увенчана с най-високото ниво, което предполага осъзнаване на човека за неговата мисия. Разбирането на това, за какво живее човек, е мощен стимул за преодоляване на пречките и трудностите, които възникват в процеса на жизнената дейност. Нещо повече, мисията не трябва да се изразява от сложни помпозни изрази, които не носят никаква практическа стойност. Тя трябва да бъде формулирана с прости и разбираеми думи.
На това ниво са мислите защо сме дошли на този свят и каква стойност представляваме за него. Ако вече сте си отговорили на този въпрос, вероятно е да сте си избрали и подходящата професия (самоидентификация). 
Тази професия ще се превърне във вашето любимо нещо (стойност), внимателно ще я изучите (способности, знания и умения), ще започнете да осъществявате мечтата си (поведение) като я осъществявате с определени хора и на определено място (среда).

По този начин е съвсем очевидно, че колкото по-високо е нивото, на което настъпват промени, толкова по-силно се трансформира животът ни.

Промените в по-ниските нива не са в състояние да причинят изместване на по-високи нива. Или тези смени могат да бъдат много леки. 
Припомних си сюжета на комедия, в който бездомник спечели много голяма сума в лотария. Той се обгради с луксозни неща, но в душата си остана просяк. И така се качва в скъпа кола, а личният му шофьор пита къде да го закара. А бедният богаташ отговаря: „На сметището в града. Там винаги можете да намерите много добри и необходими неща! ..."

Както знаете, знанието, което не е приложено на практика, не е знание, а умствен боклук.


Пирамидата на логическите нива се използва доста често. Важна предпоставка за успех е писането при анализирането на ситуацията. За това има логично обяснение, което може да бъде посочено по следния начин:


• По време на писането, нови нервни импулси се предават в мозъка. Това ви позволява да формулирате по-точно проблем, който ще допринесе за бързото търсене на правилното решение.
• Когато пишете, вашата цел придобива определена форма, защото неволно визуализирате бъдеща ситуация. По този начин, представяйки се ясно в печеливша позиция, получавате допълнителен стимул да предприемате действия.
• Ако имате писмено описание на проблема пред очите си, ще бъде по-лесно да направите корекции.

По материали от: bul.healthyliving-healthnetwork.com; minikar.ru

Няма коментари:

Публикуване на коментар